Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền Xóa
Vách kệ tivi đơn giản 1,700,000
 1,700,000