Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền Xóa
Nội thất phòng khách hiện đại 12,000,000
 12,000,000