Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền Xóa
Tủ giầy và tủ trang trí 4,500,000
 4,500,000